Written by 11:12 Evenimente

Valori Naţionale – Valori Universale

Un an în urmă, la data de 29 februarie 2020, cu susţinerea administraţiei publice locale, în persoana dlui Ion Harbuz, a fost încheiat un acord de colaborare prin care s-a inaugurat Centrul de educaţie patriotică în cadrul Gimnaziului „Anton Bunduchi” din satul Buţeni. În pofida situaţiei pandemice şi a tuturor restricţiilor impuse, Centrul a continuat să activeze realizându-şi obiectivele propuse, printre care organizarea: 1. expoziţiilor periodice; 2. a Turneului Voinicilor; 3. a unor activităţi cultural educative şi donaţii de rechizite şcolare pentru toţi copiii veniţi în prima clasă. Centrul de educaţie patriotică este o entitate care se axează pe pregătirea multiaspectuală a elevilor prin iniţierea, desfăşurarea şi dezvoltarea de activităţi în diferite domenii, printre care şi pregătirea fizică specială. În acest context astăzi Gimnaziului „Anton Bunduchi” a fost oferită o donaţie, şi anume patru saltele de luptă care vor fi utile în cadrul lecţiilor de cultură fizică. Asemenea saltele sunt folosite pentru practicarea artelor marţiale şi a luptei Judo, iar acţiunea de astăzi constituie un punct de pornire pentru promovarea acestui stil de luptă în rândul elevilor Gimnaziului. Multe stiluri de lupte practicate în toată lumea îşi iau originea din Japonia – ţara care îşi celebrează Ziua Naţională în ziua de naştere a împăratului său. Aflându-ne în preajma acestei sărbători care se consemnează pe 23 februarie, în cadrul evenimentului de astăzi a fost adus un omagiu Poporului Japoniei care în ultimii ani tot mai mult investeşte în diferite domenii ale Republicii Moldova, inclusiv în domeniul educaţiei. Japonia demult a devenit un model de păstrare şi promovare a tradiţiilor sale naţionale. Având în vedere acest fapt, şi pentru a prelua bunele practici, a fost organizată şi o expoziţie de carte ce oglindeşte istoria şi cultura acestei ţări. La rândul său elevii Gimnaziului, ghidaţi de corpul didactic au reconstituit evenimente din istoria noastă prin scene teatralizate pe baza operei lui Mihai Eminescu „Dragoş Vodă cel bătrân”. Elevii au prezentat personalităţi istorice, blazoane domneşti, echipament şi arme de epocă. Totodată, prin secvenţe video, organizatorii au oferit o călătorie în timp prin aulele Cetăţii Suceava. Copii de diferite vârste au recitat poezii şi au cântat cântece din folclorul autohton. Astfel în cadrul evenimentului publicul a cunoscut interferenţa frumoaselor tradiţii japoneze, a evenimentelor istorice, valorilor şi trăsăturilor cu cele ale poporului nostru. În acest context s-a profilat şi genericul evenimentului – „Valori naţionale – valori universale”. La eveniment au fost prezenţi: primarul satului Buţeni din raionul Hînceşti, dl Ion HARBUZ; preşedintele Asociaţiei „Tradiţii Militare” dl Simion CARP, dr. în drept, pr. universitar, colonel în rezervă, combatant; directorul Gimnaziului „Anton Bunduchi”, dl Panteleimon GÎRLEANU şi directorul educativ, dna Maria BUNDUCHI; preşedintele Asociaţiei „Credinţă Patriei”, dl Ghenadie COSOVAN, colonei în rezervă, combatant, cavaler al Ordinului „Ştefan cel Mare”, renumitul antrenor şi sportiv de performanţă dl Mihai Vdovicenco şi discipolii săi, corpul didactic, părinţi şi elevi ai Gimnaziului „Anton Bunduchi”. Măsura s-a desfăşurat cu stricta respectare a recomandărilor Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică.  
Close