Written by 10:13 Evenimente

ONOARE EROILOR

2 martie este şi va rămâne pentru Republica Moldova, o Zi a Memoriei şi a eternizării Eroilor căzuţi în războiul de pe Nistru din primăvara-vara anului 1992. În această zi toţi conaţionalii comemorează victimele sângeroaselor lupte pentru apărarea integrităţii, suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova. Către acest eveniment autorităţile publice centrale şi cele locale, formaţiunile nonguvernamentale şi cetăţenii de rând şi-au planificat un şir de evenimente social-patriotice pentru a consemna proeminenţa valorilor naţionale. Dl Simion Carp, preşedintele Asociaţiei obşteşti „Tradiţii militare”, dl Anatolie Caraman, preşedintele Asociaţiei Veteranilor Războiului-1992 „Tiras-Tighina”, dl Ghenadie Cosovan, preşedintele Asociaţiei obşteşti „Credinţă Patriei”, colonelul in rezervă Alexandru Popescu cu un grup de combatanți , dl Ion Harbuz, primarul satului Buţeni, r-nul Hînceşti, au depus flori la Monumentul „Maica îndurerară”, precum şi la mormintele eroilor de la Cimitirul Central Armenesc din Chişinău. De această dată Grupul de referinţă a fost asistat de Garda de Onoare, constituită din elevii gimnaziului „Anton Bunduchi” din s. Buţeni, r-nul Hînceşti (Cristina Beşleaga, Ana Aman, Sandu Barcaru, Daniel Ţiju), care au asigurat procedura ceremonialului protocolar. Totodată, veteranii războiului au oferit elevilor implicaţi o lecţie de patriotism, povestindu-le despre eroii, biografiile şi faptele lor. Activitatea s-a finisat cu depunerea de flori la Troiţa de la intrarea în cimitirul prenotat, înălţată în memoria tuturor conaţionalilor care şi-au apărat cu preţul vieţii vatra strămoşească. Pe o latură a postamentului Troiţei, în placa de granit este înveşnicit următorul text din Parastas: „Pe fericiţii întru adormire Eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori, pentru apărarea Patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăţia Sa…. Prin astfel de acţiuni, organizatorii menţin continuitatea procesului de consolidare a obiectivului de promovare a valorilor naţionale în educaţia modernă a tinerei generaţii.
Close