Written by 13:24 Evenimente

Omagiu lui Ștefan cel Mare

La 20.08.2021 Muzeul Militar din Chişinău a găzduit un grup de elevi ai Gimnaziului „Anton Bunduchi” din satul Buţeni, raionul Hînceşti. Vizitatorii au făcut cunoştinţă cu aulele Muzeului şi exponatele ce reflectă istoria noastră militară. Muzeologii le-au oferit copiilor informaţii ample despre evoluţia evenimentelor seculare şi relatări cronologice despre constituirea Armatei Naţionale, făcând incursiuni istorice cu prezentarea exponatelor veridice. La rândul său elevii au prezentat un adevărat spectacol pentru veteranii Armatei Naţionale prezenţi la eveniment, care a încadrat reconstituiri ale evenimentelor istorice cu mânuiri de arme medievale. Acţiunea a fost consacrată victoriei obţinute de Ştefan cel Mare în regiunea Lipnic asupra tătarilor la 20 august 1470. Prin prestaţia sa copiii au readus publicului procesul de adunare a strămoşilor noştri la Oastea Mare sub replicile blazoanelor domneşti ale neamului Muşatinilor, inclusiv şi al lui Ştefan cel Mare, precum şi a Drapelului de luptă purtat în bătălii de către Marele Domnitor. Cu armele în mână (buzdugane, săbii, securi) elevii s-au aliniat eroilor neamului din care fac parte – eroilor care din cele mai vechi timpuri au apărat vatra strămoşească. Activitatea de referinţă este parte a unui proiect de educaţiei militaro-patriotică promovat şi realizat cu sprijinul primarului satului Buţeni din raionul Hînceşti, dlui Ion Harbuz, directorului Gimnaziului „Anton Bunduchi”, dlui Panteleimon Gîrleanu şi al preşedintelui Asociaţiei „Tradiţii Militare” dlui Simion Carp, dr. în drept, pr. Universitar. Invitaţia la eveniment a fost făcută de către generalul Ion Coropcean, în contextul cooperării cu instituţiile vizate. Concomitent cu şirul activităţilor prenotate, partenerii de colaborare – Asociaţia „Credinţă Patriei” (dl Ghenadie Cosovan) şi „AVR – 1992 Tiras-Tighina” (Anatolie Caraman) împreună cu alţi combatanţi au participat la o liturghie de pomenire a eroilor neamului căzuţi în toate războaiele, desfăşurată de Episcopia de Bălţi a Mitropoliei Basarabiei în localitatea Lipnic. Pentru generaţiile în devenire asemenea evenimente constituie o posibilitate veritabilă de a cunoaşte şi promova valorile naţionale, precum şi datoriile civice ale cetăţenilor Republicii Moldova. Scopul vizitei este orientarea tinerilor în carieră şi perspectivele profesiei de militar.  
Close