Written by 19:11 Evenimente

Festivitate cu reconstituirea evenimentelor istorice

Sâmbătă, la 14.08.2021 în satul Buţeni, raionul Hînceşti a avut loc un eveniment remarcabil – o reuniune de anvergură a diasporei, ediţia a V-a. Cei prezenţi la festivitate au avut parte de un program distractiv care a inclus: competiţii la „Trântă”, cântece şi dansuri în centrul satului, precum şi un festival al tradiţiilor militare prezentat de către elevii Gimnaziului „Anton Bunduchi” din localitate. Copiii deghizaţi în echipament militar de epocă au prezentat un adevărat spectacol pentru cei prezenţi la eveniment, care a încadrat reconstituiri ale evenimentelor istorice cu mânuiri de arme medievale. Prin prestaţia sa tinerii au readus publicului procesul de adunare a strămoşilor noştri la Oastea Mare sub replicile blazoanelor domneşti ale neamului Muşatinilor, inclusiv şi al lui Ştefan cel Mare, precum şi a Drapelului de luptă purtat în bătălii de către Marele Domnitor. Cu armele în mână (buzdugane, săbii, securi) elevii s-au aliniat eroilor neamului din care fac parte – eroilor care din cele mai vechi timpuri au apărat vatra strămoşească. Finalul festivalului a încununat o salvă de tun, onorând astfel eroii tuturor timpurilor. Totodată, publicul a vizitat Centrul de educaţie patriotică din incinta Gimnaziului „Anton Bunduchi” cu expoziţii ce au inclus exponate care amintesc de istoria locală şi cea naţională. Activitatea de referinţă este parte a unui proiect de educaţiei militaro-patriotică promovat şi realizat cu sprijinul primarului satului Buţeni din raionul Hînceşti, dlui Ion Harbuz, directorului Gimnaziului „Anton Bunduchi”, dlui Panteleimon Gîrleanu, lansat de către preşedintele Asociaţiei „Tradiţii Militare” dl Simion CARP.
Close