Written by 10:00 Evenimente

Masa rotundă cu genericul „Rolul organizaţiilor de veterani în educaţia militaro-patriotică a tinerei generaţii”

 

La 12 noiembrie 2015, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a fost organizată o masă rotundă cu genericul „Rolul organizaţiilor de veterani în educaţia militaro-patriotică a tinerei generaţii”. Această reuniune a avut loc la iniţiativa Ministerului Afacerilor Interne, Academiei „Ştefan cel Mare”, organizaţiilor obşteşti „Credinţă Patriei”, „Tiras-Tighina”, „ACAPOLIS” şi „Tradiţii Militare”, reprezentate de Ghenadie Cosovan, Anatolie Caraman şi Simion Carp.
În calitate de participanţi au fost: Oleg Balan, ministru al afacerilor interne; Alexandru Cimbriciuc, viceministru al apărării; preşedinţi şi veterani a peste 20 de organizaţii teritoriale ale veteranilor Războiului de pe Nistru din 1992; corpul profesoral-didactic şi studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.
Participanţii la lucrările forului au sesizat necesitatea abordării mai multe probleme legate de educaţia moral-spirituală şi militaro-patriotică a tinerei generaţii:

 

1) Implicarea tineretului în activităţi cu caracter educativ. În acest sens, s-a constatat că este foarte important de a concentra atenţia societăţii şi a ministerelor de resort spre următoarele categorii de persoane: elevi; studenţi; minori care au abandonat şcoala; tineri care nu au susţinut examenele de bacalaureat şi au rămas fără o anumită ocupaţie social-utilă; absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care devin şomeri la vârsta de 22-23 de ani; minorităţi naţionale – cetăţeni ai Republicii Moldova; tineri din stânga Nistrului.

 

2) Elucidarea şi neutralizarea factorilor care împiedică educarea tinerei generaţii în stilul respectării valorilor moral-spirituale şi a celor militaro-patriotice. Este vorba despre: exodul în masă a profesorilor calificaţi după anii `90; plecarea masivă a părinţilor peste hotarele ţării, fapt care a condiţionat apariţia aşa-zisei categorii de „orfani” cu părinţii în străinătate; abandonul şcolar care generează fenomenul copiilor fără instruirea şcolară corespunzătoare; victimizarea rapidă a categoriilor de tineri menţionaţi, precum şi implicarea cu uşurinţă a acestora în diferite activităţi criminale şi în calitate de mercenari.

 

3) Lipsa unei Strategii naţionale cu privire la educaţia moral-spirituală şi militaro-patriotică a tinerilor generează efecte foarte negative la nivelul întregii societăţi. În acest sens, a fost propus crearea unui grup de lucru, care se va implica plenar în elaborarea unei astfel de strategii, înaintată ulterior Ministerului Educaţiei, Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Culturii şi Guvernului Republicii Moldova pentru analiză, aprobare şi punere în aplicare cât mai curând posibil.
Close