Written by 10:00 Evenimente

Educaţia militaro-patriotică a tinerei generaţii

Marţi, 1 decembrie 2015, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a participat cu un program cultural-artistic în cadrul agendei Conferinţei „Suntem urmaşi de Geto-Daci” organizată de către Gimnaziul „Decebal” din municipiul Chişinău.
Activităţile prezentate de către instituţie au cuprins o expoziţie, referitoare la arta militară a strămoşilor noştri (arme medievale, drapele şi echipament militar de epocă etc), prezentarea filmului documentar „Profilul stindardului dacic” şi prezentarea unor secvenţe de luptă a strămoşilor noştri de către studenţii Academiei.
În final, Academia „Ştefan cel Mare” a făcut o donaţie bibliotecii Gimnaziului „Decebal” – un lot de carte şi filmele documentare pe suport CD la compartimentul tradiţii militare, realizate de către instituţie, pentru educaţia militaro-patriotică a tineretului.
Scopul de bază al acestor activităţi prezentate de către Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a costat în fortificarea conştiinţei naţionale şi sentimentului patriotic, cultivarea respectului şi a ataşamentului cetăţenilor Republicii Moldova faţă de valorile şi tradiţiile naţionale şi, în special, faţă de cultura militară, promovarea idealurilor precum credinţa, demnitatea, devotamentul, onoarea etc., consolidarea dragostei de neam şi ţară prin studierea, păstrarea şi propagarea valorilor neamului nostru, şi nu în ultimul rînd promovarea Academiei şi Ministerului Afacerilor Interne în societatea civilă.
Close