Written by 10:23 Evenimente

Traditia si datoria civica de comemorare a eroilor neamului

 

Eroii nu mor niciodată

 

La 28 februarie 2022 mai mulţi elevi şi profesori ai Gimnaziului „Anton Bunduchi” din satul Buţeni, raionul Hînceşti au fost implicţi în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor prilejuite Zilei comemorării eroilor căzuţi în luptele pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale ale Republicii Moldova din anul 1992.

Evenimentul intitulat „Eroii nu mor niciodată” a început cu vizita oaspeţilor speciali a expoziţiei organizate în cadrul Centrului de educaţie patriotică din incinta gimnaziului. Ulterior sala de festivităţi a găzduit partea oficială a evenimentului, la care au participat:

dl Simion CARP, preşedinte al Asociaţiei „Tradiţii Militare”, dr. în drept, prof. universitar, combatant; dl Alexandru CIMBRICIUC, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, combatant; dl Ion HARBUZ, primarul satului Buţeni din raionul Hânceşti; dl Panteleimon GÎRLEANU, directorul Gimnaziului „Anton Bunduchi”, Iurie PĂDUREAC, activist civic, responsabil pe problemele veteranilor trecuţi în rezervă din r-l Râşcani; Ion CHIRTOACĂ, preşedintele Asociaţiei judecătorilor din Republica Moldova, judecător; reprezentanţi ai Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; participanţi la războiul de pe Nistru din localitate; administraţia, corpul profesoral-didactic şi elevii gimnaziului.

Festivitatea a inclus relatări istorice despre Războiul de pe Nistru din anul 1992, recitaluri de poezii şi interpretări de cântece tematice, pregătite cu abnegaţie de către elevii instituţiei de învăţământ.

Moderatorul a anunţat un minut de reculegere în numele Eroilor căzuţi în război, oferind cuvânt oaspeţilor şi conducerii gimnaziului. În cuvântările sale interlocutorii s-au referit la situaţia din primăvara-vara anului 1992 şi la evenimentele de astăzi:

  • dl S. Carp „Aduc cuvinte de mulțumire corpului profesoral-didactic elevilor și reprezentanților acestei localități, care, indiferent de circumstanţe, continuă tradițiile de comemorare a Eroilor căzuţi în toate războaiele. Nu m-am gândit că vom ajunge să consemnăm acest eveniment pe fondalul războiului declanșat în Ucraina. Astăzi, la fel ca şi în crucialul 1992, acolo se înregistrează victime din rândul populaţiei civile, dar cel mai dramatic şi dureros că mor copiii. Menţionez că în evenimentul pe care îl comemorăm astăzi, un sacrificiu enorm l-a adus r-l Hâncești, cu cei peste 20 de Eroi căzuți. Au sacrificat ce-au avut mai sfânt – viața. Sunt convins că noi avem viitor, vom învinge și vom avea un trai pe potriva așteptărilor.”
  • dl I. Harbuz „Trăim timpuri deloc ușoare. Ucraina – vecinii de hotar, trec actualmente momente de groază. Suntem solidari cu poporul Ucrainei. Același cotropitor, sub aceleași pretexte a venit şi pe pământul nostru în îndepărtatul 1992. Bravo Eroilor care au rezistat acelei invazii cu forțe și mijloace mult mai modeste decât ale inamicului. Abia așteptăm momentul când Armata a 14-a va părăsi teritoriul Republicii, doar atunci vom putea trăi liber și nestingherit la noi acasă.”
  • dl Chiril (veteran de război) „Trebuie să fim solidari cu poporul ucrainean în aceste clipe de grea cumpănă. Am participat și în conflictul armat din Afganistan, departe de casă. Pe atunci am plecat acolo, la fel ca şi soldaţii Federaţiei Ruse astăzi, fără a cunoaște că mergem la război.”
  • dl P. Gîrleanu „Este o tradiție în s. Buțeni, dar și în toată țara, să comemorăm Eroii Războiului de pe Nistru. Evenimentele de astăzi, o dată în plus, ne demonstrează că e o tragedie când acel pașnic este ameninţat şi înfricoşat cu explozii și acțiuni militare de război. Poporul nostru nu a dorit acest război. Noi întotdeauna am avut tradițiile noastre seculare și niciodată nu am pretins la tradițiile și teritoriul altor state. Sperăm la rațiunea celor care au aprins acest război. Să dea Domnul ca factorii de decizie să aibă chibzuinţă să oprească acest masacru. Acum ei ard și seamănă jale peste tot poporul lumii.”
  • dl A.Cimbriciuc „Am rămas profund mișcat de prestaţiile copiilor şi organizarea evenimentului de astăzi. Este o motivație apreciabilă să mă întorc aici. Voi veni cu un lot de carte, pentru Centru de educaţie patriotică și o donație de 10000 de lei, astfel încât această organizaţie să devină una de talie națională, precum şi un exemplu pentru celelalte instituții de învățământ din ţară. Ca un veteran combatant cunosc ce este război, iar oraşul Soroca în care locuiesc, se află peste răul Nistru de pământul Ucrainei. Generația noastră, cu cugetul și dorință dorește să lase generației în devenire o țară neimplicată în război, o țară prosperă, o țară europeană cu grai românesc.”

Totodată dl Simion Carp a venit cu o investiție de 3000 lei în Biblioteca gimnaziului, pentru achiziţionarea şi sporirea fondului de literatură tematică. Iar dl Ion Harbuz, în contextul evenimentului desfăşurat, a înmânat veteranilor de război un ajutor material în mărime de 400 lei, din partea Primăriei s.Buțeni.

Fiecare conaţional are datoria civică să continue tradiţia de comemorare a tuturor Eroilor neamului căzuţi, de-a lungul timpurilor, în diferite războaie.

Close