Written by 10:00 Evenimente

Campania „Cunoaşte-ţi Eroii”

Întru realizarea Planului „Memorie. Onoare. Respect”, aprobat prin dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr. 52-d din 19 aprilie 2016, sub patronatul Secretarului general de stat al MAI, dl Simion Carp, în perioadele martie-mai şi septembrie-octombrie 2018, un grup de angajaţi şi studenţi ai Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au lansat şi promovat Campania „Cunoaşte-ţi eroii” în gimnaziile şi liceele din raioanele Leova, Teleneşti, Străşeni, Anenii-Noi, Ialoveni şi Donduşeni. Aceasta a avut ca scop comemorarea localnicilor, care au luptat în Războiul de la Nistru din 1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova şi au căzut cu moarte de erou sau au decedat în timp de pace în urma rănilor contractate.

Astfel, Campania a fost desfăşurată în:
– raionul Leova: în Gimnaziul din satul Tigheci, în memoria lui Butnaru Vladimir, căzut pe cîmpul de luptă; în Liceul „Mihai Eminescu” din oraşul Leova, în memoria lui Pruteanu Constantin, căzut pe cîmpul de luptă; în Gimnaziul din satul Beştemac, în memoria lui Glinjean Mihail, căzut pe cîmpul de luptă; în Gimnaziul din satul Covurlui, în memoria lui Oglindă Mihail, decedat în urma rănilor; în Gimnaziul din satul Orac, în memoria lui Fedorcea Gheorghe, decedat în urma rănilor;
– raionul Teleneşti: în Gimnaziul din satul Ineşti, în memoria lui Purice Vasile, căzut pe cîmpul de luptă; în Gimnaziul din Ciţcanii-Vechi, în memoria lui Cordineanu Valeriu, căzut pe cîmpul de luptă; în Gimnaziul din satul Chiştelniţa, în memora lui Brădescu Tudor, căzut pe cîmpul de luptă;
– raionul Străşeni: în Liceul „Mihai Eminescu” din oraşul Străşeni, în memoria lui Negru Sergiu, căzut pe cîmpul de luptă; în Gimnaziul din satul Truşeni, în memoria lui Cebotari Vasile, căzut pe cîmpul de luptă; în Gimnaziul din satul Micăuţi, în memoria lui Slobozenco Valentin, căzut pe cîmpul de luptă; în Gimnaziul din satul Vorniceni, în memoria lui Mocanu Ion, căzut pe cîmpul de luptă;
– raionul Anenii-Noi: în Gimnaziul din satul Cobusca Veche, în memoria lui Perju Iurie, căzut pe cîmpul de luptă;
– raionul Ialoveni: în Liceul din satul Moleşti, în memoria lui Ţurcanu Nicolae, căzut pe cîmpul de luptă;
– raionul Donduşeni: în Gimnaziul din satul Horodişte, în memoria lui Gangal Vasile, căzut pe cîmpul de luptă; în Gimnaziul din satul Rudi, în memoria lui Rudi Petru, căzut pe cîmpul de luptă.
Elevii instituţiilor de învăţămînt menţionate au ascultat o lecţie de educaţie militaro-patriotică cu genericul „Războiul de pe Nistru din 1992 – o filă tragică în istoria localităţii şi a ţării”, la care a fost prezent şi cadrul profesoral-didactic, văduvele şi rudele martirilor, combatanţi, reprezentanţi ai administraţiei publice locale. Totodată, din rîndul elevilor a fost constituită Garda de Onoare, echipată cu ţinute militare ale Liceului de cadeţi „Sf. Gheorghe”, donate de către Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, care a asigurat procedura depunerii de flori la Plăcile comemorative şi la mormintele eroilor. Elevilor le-a fost organizat un turneu de tragere în ţintă la Tirul electronic.
Cei care au obţinut rezultate înalte au fost premiaţi de către Secretarul general de stat cu diplome de merit. Diplome de merit pentru contribuţia la promovarea valorilor naţionale au fost înmînate şi văduvelor, combatanţilor, profesorilor şi elevilor. De asemenea, văduvele, rudele martirilor şi combatanţii ţintuiţi în scaune cu rotile au primit ajutoare materiale băneşti.
Bibliotecilor din şcoli şi bibliotecilor publice din localităţi le-au fost donate: lucrările „Eroii Ministerului Afacerilor Interne, căzuţi în luptele pentru integritatea teritorială şi independenţa Republicii Moldova”, „Tradiţia militară în edificarea normelor de drept şi în formarea conştiinţei naţionale” şi filmul documentar pe suport CD „Ecourile Războiului din 1992”.
Tot în cadrul acestui proiect, cu suportul Ministerului afacerilor interne şi al Academiei „Ştefan cel Mare”, la data de 16 octombrie 2018 în incinta Liceului „Mihai Eminescu” din oraşul Leova a fost inaugurată Placa comemorativă în memoria lui Pruteanu Constantin. La eveniment au participat dl Simion Carp, Secretarul general de stat al MAI, dl Stanislav Lozan, directorul liceului menţionat, dl Buraga Eugenii, vicepreşedintele raionului Leova, dl Stelian Jantîc, preşedintele Uniunii Veteranilor din r-nul Leova, reprezentanţi ai Academiei “Ştefan cel Mare”, profesorii şi elevii Liceului „Mihai Eminescu”, văduva şi rudele martirului. Activitatea a cuprins şi serviciul divin pentru cei 5 martiri ai raionului Leova, care şi-au jertfit viaţa în Războiul de la Nistru.
Campania „Cunoaşte-ţi Eroii” va continua şi în alte localităţi din Republica Moldova.
Close