Pe data de 10 ianuarie 2016 în incinta Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei a avut loc un recital-concurs de poezie „Ştefan cel Mare şi bătălia de la Vaslui în opera autorilor clasici şi contemporani din spaţiul românesc”.
Evenimentul a fost organizat de Academia „Ştefan cel Mare” în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie şi Asociaţia Obştească „Tradiţii Militare” cu prilejul aniversării a 541 de ani de la victoria de la Vaslui a Domnitorului Moldovei şi a avut menirea de a sensibiliza tînăra generaţie cu istoria neamului nostru, spiritul naţional, cunoaşterea şi respectul personalităţii glorioase a domnitorului Ştefan cel Mare, care a luptat pentru libertate, ţară şi neam.
Circa treizeci de copii din diferite instituţii de învăţămînt liceal şi gimnazial din capitală au participat la acest recital-concurs al poeziei patriotice. Juriul a fost format din cinci membri: Aurelia Corneţchi, director-adjunct al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei; Ion Tentiuc, şeful secţiei Arheologie şi Istorie Antică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei; Elena Carp, şef serviciu împrumut de publicaţii al Bibliotecii Naţionale; Diana Cebotari, lector superior universitar al Centrului formare pentru integrare europeană şi cooperare poliţienească internaţională al Departamentului dezvoltare profesională şi managerială al Academiei „Ştefan cel Mare”; Ina Balan, lector superior universitar al Centrului comunicare profesională şi limbi moderne al Departamentului dezvoltare profesională şi managerială al Academiei „Ştefan cel Mare”.
Pe locul I s-au plasat fraţii Nicu şi Bogdan Glavan (Liceul „Mihai Viteazul”), locul II – Veronica Burbulea (Liceul „Ion Creangă”), locul III – Anastasia Roşu (Liceul „Universul”).


Pentru expresivitate, talent oratoric, artistism, tenacitate, originalitate şi curaj, juriul a distins cu diplome şi premii următorii participanţi: Nicolae Odagiu, Gheorghe Argint, Aurelia Rusu, Simion Grati, Ion Cazacu şi Maxim Osadcii.
Pentru participare şi manifestare a spiritului patriotic fiecare concurent a primit diplomă şi premiu.

Categorie: Evenimente