La 16.05.2015, cu prilejul Zilei Muzeelor, în cadrul programului festiv desfăşurat de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a prezentat un şir de acţiuni de veritabile tradiţii militare, astfel aducînd omagiu strămoşilor noştri. Activităţile s-au derulat în cadrul a cinci ateliere: I atelier: „Mînuirea armelor de epocă şi testarea inventarului” a inclus un concurs la rezistenţă pentru adolescenţi şi maturi, testarea echipamentului şi fotografierea   Read More ...

Categorie: Evenimente

La 3 martie curent angajaţii Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne dl Ghenadie Ciobanu, şef al secţiei dirijare operativă, pază, acces şi serviciu diurn şi dl Iulian Caţ, şef al secţiei management resurse umane au participat la evenimentul de comemorare a dlui Anatol Popovici, unicul judecător căzut în războiul pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova din primăvara-vara anului 1992. Evenimentul a fost organizat la Şcoala primara   Read More ...

Categorie: Evenimente

La 10 ianuarie 2015 în incinta Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei în cadrului proiectului „Valori naţionale în educaţia modernă” a avut loc prezentarea de filme promoţionale de scurt metraj, organizată de Academia „Ştefan cel Mare” a MAI în colaborare cu Asociaţia Obştească „Tradiţii Militare” şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Evenimentul s-a desfăşurat cu prilejul aniversării a 540 de ani de la victoria lui Ştefan cel Mare în   Read More ...

Categorie: Evenimente

pay someone to do homeworkLa 23 decembrie curent, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc ziua uşilor deschise, cu ocazia căreia a fost lansată o expoziţie de carte, care constituie rezultatul muncii depuse de cadrele ştiinţifico-didactice, studenţii, masteranzii şi doctoranzii acestei instituţii. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice expuse în cadrul expoziţiei sunt cunoscute în republică şi dincolo de graniţele ei, fiind reflectate în proiecte de legi deja adoptate,   Read More ...

Categorie: Evenimente

La 21.09.2014 studenţii şi conducerea Academiei „Ştefan cel Mare” au avut deosebita ocazie de a marca un eveniment de rezonanţă socială în sînul oraşului Soroca fiind martori la excepţionalul moment de renaştere a istoriei naţionale care se manifestă actualmente prin reconstrucţia Cetăţii Soroca. Totodată, cu acest prilej studenţii instituţiei au fost promotorii unei activităţi menite să aducă mai aproape de cetăţeni tezaurul naţional, cultura, tradiţiile şi obiceiurile autohtone, prin lansarea   Read More ...

Categorie: Evenimente

Sîmbătă, 5 iulie curent în Parcul „Valea Morilor” va fi desfăşurată ştafeta combinată consacrată memoriei angajaţilor afacerilor interne căzuţi la datorie. Pentru a sensibiliza societatea civilă faţă de importanţa acestui eveniment, în ziua de joi, 03 iulie 2014 Academia „Ştefan cel Mare” a organizat o activitate de comemorare a funcţionarilor de poliţie căzuţi în luptele pentru apărarea Independenţei şi Integrităţii Republicii Moldova în primăvara-vara anului 1992, precum şi a poliţiştilor   Read More ...

Categorie: Evenimente

În scopul promovării imaginii Academiei „Ştefan cel Mare” şi a Ministerului afacerilor interne, efectivul Academiei a participat cu un program festiv în cadrul acţiunii publice „Ziua Transparenţei: Poliţia şi Comunitatea”, care a avut loc la 22.05.2014 în s. Tigheci r-nul. Leova şi la 24.05.2014 în oraşele Vulcăneşti, şi Cimişlia. Studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” au prezentat Programul „Tradiţii militare – între trecut, prezent şi viitor” şi Programul „Platou – Show”   Read More ...

Categorie: Evenimente

Ziua internaţională a Muzeelor şi Noaptea Europeană a Muzeelor se consemnează la 17 mai de întreaga societate fiind percepută ca o sărbătoare a triumfului adevărului istoric. Academia „Ştefan cel Mare” în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a prezentat un program bazat pe veritabile tradiţii militare autohtone care au amintit vizitatorilor de faptele glorioase din trecut şi astfel au adus un omagiu strămoşilor noştri. Reproducînd scene de luptă   Read More ...

Categorie: Evenimente

La 15 mai 2014 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc lansarea albumului „Tradiţie şi cultură militară”, editat de către Asociaţia Obştească „Tradiţii Militare” în colaborare cu Academia „Ştefan cel Mare” a MAI. Evenimentul s-a desfăşurat în Ziua internaţională a familiei, reunind generaţii de adevăraţi patrioţi: studenţii instituţiei şi participanţii la războiul de pe Nistru. Albumul „Moldova. Tradiţie şi cultură militară” lansat în trei limbi, prezintă   Read More ...

Categorie: Evenimente

La 25 aprilie Academia „Ştefan cel Mare” a participat cu un program festiv în cadrul activităţilor consacrate Zilei Naţionale a Drapelului de Stat al Republicii Moldova, manifestaţia organizată de către Consiliul raional Soroca, care a avut loc în oraşul Soroca, începînd cu orele 11:00. În cadrul evenimentului studenţii instituţiei au prezentat un Flashmob în memoria funcţionarilor de poliţie căzuţi la datorie pentru apărarea Integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova – Pentru   Read More ...

Categorie: Evenimente
Pagina 4 din 512345